Elke school kent een eigen medezeggenschapsraad (M.R.), welke is samengesteld uit leden van het personeel en ouders. De vertegenwoordigers van de oudergeleding van de M.R. worden door en uit ouders gekozen. De personeelsgeleding wordt gekozen uit het eigen personeel van school. De M.R. bespreekt schoolse zaken en beleidszaken, wil geïnformeerd zijn, bepaalt standpunten en doet voorstellen. Voor een aantal in het reglement aangegeven aangelegenheden heeft de M.R.-adviesrecht, voor een aantal andere zaken instemmingsrecht.

 

MR van OBS De Droomboom

Begin schooljaar 2017-2018 heeft de MR na jaren van trouwe dienst afscheid genomen van Yvonne Box en Leon Hendrix. Wegens hun vertrek zijn er verkiezingen uitgeschreven.

Sindsdien bestaat de oudergeleding van onze MR weer uit 5 leden. Patricia Kolker en ErikTheunissen zijn al verschillende jaren lid van de MR. Daarnaast hebben we drie nieuwe ouders mogen verwelkomen. Rolijn Gerrits, Jamila Diani en Tom Hendrix zijn met veel enthousiasme aangesloten. Wilt u bepaalde onderwerpen over onze school onder de aandacht van de MR brengen kunt u contact opnemen met een van de 5 ouders. Verder kunt u ook bij de personeelsgeleding van de MR terecht.

 

Leden namens het team

NaamRol
Ron KrewinkelVoorzitter
Danielle EggenVoorzitter
Lynn BejasLid
Marjon HendriksLid
Philomeen HendriksLid

 

Leden namens de ouders

NaamRol
Patricia Kölker Secretaris
Erik TheunissenSecretaris
Jamila AmarirLid
Rolijn GerritsLid
Tom HendrixLid

 

De gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies of verleent instemming over school overstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht.