Elke school kent een eigen medezeggenschapsraad (M.R.), welke is samengesteld uit leden van het personeel en ouders. De vertegenwoordigers van de oudergeleding van de M.R. worden door en uit ouders gekozen. De personeelsgeleding wordt gekozen uit het eigen personeel van school. De M.R. bespreekt schoolse zaken en beleidszaken, wil geïnformeerd zijn, bepaalt standpunten en doet voorstellen. Voor een aantal in het reglement aangegeven aangelegenheden heeft de M.R.-adviesrecht, voor een aantal andere zaken instemmingsrecht.

 

MR van OBS De Droomboom

Eind schooljaar 2018-2019 heeft de MR na een periode van trouwe dienst afscheid genomen van Eric Theunissen Rolijn Gerrits en Marjon Hendriks. 

Sindsdien bestond de oudergeleding van onze MR uit Patricia Kölker, Jamila Amarir en Tom Hendrix. Zij  zijn al verschillende jaren lid van de MR. Sinds oktober 2019 is ook Hassan Ouirine lid geworden van de MR. Wilt u bepaalde onderwerpen over onze school onder de aandacht van de MR brengen kunt u contact opnemen met een van de 4 ouders. Verder kunt u ook bij de personeelsgeleding van de MR terecht.

 

Leden namens het team

NaamRol
Ron KrewinkelVoorzitter
Danielle EggenVoorzitter
Lynn BejasLid
Philomeen HendriksLid

 

Leden namens de ouders

NaamRol
Patricia Kölker Secretaris
Jamila AmarirLid
Tom HendrixLid
Hassan OuirineLid

 

De gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies of verleent instemming over school overstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht.