IMC Basis op obs de Droomboom

Beste ouder(s) en verzorger(s) van leerlingen van groep 7 en groep 8,
OBS De Droomboom en Stichting IMC Weekendschool zijn heel blij om met u te kunnen delen dat we op maandag 10 januari starten met het programma IMC Basis in de groepen 7 en 8.

Wat is IMC Basis?
IMC Basis is een programma dat één dagdeel in de week maatschappijgericht onderwijs aanbiedt onder schooltijd. Kern is dat leerlingen van groep 7-8 en enthousiaste vakexperts in de klas samen aan de slag gaan met het werk van de gastdocent en op excursie gaan naar verschillende werkplekken. Hierdoor ontdekken de kinderen wat ze interessant vinden en waar ze goed in zijn en
krijgen ze een beter beeld van hun talenten en mogelijkheden. Op De Droomboom zijn de IMC Basislessen elke maandagmiddag van 12.15 tot 14.15 uur.


Doel van de lessen
De nadruk ligt tijdens de IMC Basis-lessen vooral op het leren door te doen. Elke week komen bevlogen gastdocenten in de klas om aan de hand van verschillende vakken hun kennis en vaardigheden te delen. Op De Droombroom krijgen de kinderen dit schooljaar de vakken techniek, horeca, sport/beweging en journalistiek en podiumkunsten. Elk vak bestaat uit drie of vier lessen.


De IMC Basis-coördinator
De gastles wordt voorbereid door de IMC Basis-coördinator. Op De Droomboom zijn twee IMC Basiscoördinatoren – Fleur Zee (fleur.zee@weekendschool.nl) en Kim Somers (kim.somers@weekendschool.nl) – werkzaam die afwisselend de vakken samen met de gastdocenten en met ondersteuning van de leerkrachten verzorgen.


De IMC Basis-les
Elke les begint met een dagopening waarin de coördinator en leerkrachten de leerlingen voorbereiden op de les. Daarna volgt de gastles waarin de gastdocent vertelt wie hij/zij is, wat zijn/haar werk inhoudt en hoe de gastdocent daartoe gekomen is. De leerlingen mogen de gastdocent daarna vragen stellen. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met praktijkgerichte opdrachten om het beroep van de gastdocent te ervaren. De les wordt afgesloten met een dagsluiting waarin de coördinator en leerkrachten de les met de leerlingen bespreken en evalueren.


Feestelijke opening
Omdat we in januari door de coronamaatregelen geen feestelijke opening kunnen houden, hebben we besloten het openingsfeestje later te vieren. Dat staat nu gepland op 11 april 2022 van 12.15 tot 14.15 uur. U bent tijdens de opening natuurlijk van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Wens ik u graag een fijne kerstvakantie!
Yvonne Knobel, Regiocoördinator IMC Basis Regio Zuid