Beste ouders

In de afgelopen lockdownperiode is een studiemoment voor leerkrachten niet doorgegaan. Deze willen we wel binnenkort gaan inhalen. Om u tijdig hiermee rekening te laten houden hierbij een overzicht van data de komende periode.

Ook enkele belangrijke zaken die van belang zijn, geven we nu aan u door. Kunt u dat thuis op de kalender schrijven.

Donderdag 25 maart komt de schoolfotograaf (coronaproof)

Vrijdag 26 maart studiedag, alle leerlingen hele dag vrij, deze dag stond al op de kalender.

Maandag 29 maart studiedag (deze is nieuw in plaats van de afgelaste studiedag in januari) alle leerlingen hele dag vrij.

Maandag 5 april tweede Paasdag alle leerlingen vrij, stond al in overzicht vrije dagen.

Vrijdag 16 april gaat het rapport mee naar huis. De gesprekken zijn in de weken hieraan voorafgaand. Hierover ontvangt u aparte brieven en uitnodigingen

Dinsdag 20 t/m donderdag 22 april eindtoets CITO groep 8

Maandag 26 april studiemiddag alle leerlingen ’s middags vrij.

Dinsdag 27 april Koningsdag, alle leerlingen hele dag vrij.

Vrijdag 30 april laatste schooldag voor de meivakantie. Deze vakantie duurt van zaterdag 1 mei tot en met zondag 16 mei.

Op al deze dagen is er geen noodopvang mogelijk.

Vriendelijke groet,

Team OBS de Droomboom