Informatie over de noodopvang 21-12-2020

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vanuit ons College van Bestuur van Movare kregen we de volgende melding:

• Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen
Ook vanaf maandag 4 januari is er voor kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep noodopvang. Deze is vanaf deze datum op één schoollocatie in de buurt/wijk; welke dat is, zal de schooldirecteur jullie laten weten.


De betreffende locatie is, net als tijdens de vorige lockdown, weer op OBS de Tovercirkel te Heerlen. Locatie: Benzenraderweg 270, telefoonnummer: 045-5425355. We hadden het graag anders gezien, maar het bestuur richt zich daarmee op gemeente brede afspraken in samenspraak met de Kinderopvang.

Dit betekent dat tijdens de lockdown onze leerkrachten niet structureel op de Droomboom aanwezig zullen zijn. Wij werken zoveel mogelijk thuis of verzorgen de noodopvang op OBS de Tovercirkel.

Per mail zijn wij uiteraard wel te bereiken. Mailadressen kunt u via Isy of onze website achterhalen.

  • Aanmelden:

U kunt uw kind(eren) via de mail aanmelden ->  ron.vanmierlo@movare.nl .Ook als u dat al heeft gedaan voor de Kerstvakantie.

  • De volgende informatie hebben wij dan per kind nodig:

De voor- en achternaam, de groep van uw kind en op welke dagen u van de noodopvang gebruik zult maken. Als u nog niet zeker weet welke dagen het precies betreft, geef dan(waar mogelijk) toch ‘onder voorbehoud’ deze data aan ons door, zodat we de hoeveelheid leerkrachten die aanwezig moeten zijn kunnen inschatten. Graag ontvangen wij ook overige informatie zoals; allergieën,  medicatie gebruik, voor- en/of naschoolse opvang/BSO, etc.

  • Belangrijke informatie over de noodopvang:

De opvang is elke dag geopend van 08.30 tot 15.00 uur. Op woensdagen van 08.30 uur tot 12.00 uur. 
U dient zelf voor het vervoer heen en terug te zorgen.

De eerste keer dat u uw kind(eren) brengt, dient u zich even binnen te melden om een formulier in te vullen met uw contactgegevens, noodnummer, etc.

Als uw kind(eren) niet komen, verwachten wij ook dat u dit aan ons doorgeeft.

Afmelden kan ook via de mail ->  ron.vanmierlo@movare.nl

Er zijn elke dag kinderen en leerkrachten van de drie scholen in dit voedingsgebied aanwezig.

Voor onze kinderen is er dus altijd één van onze Droomboomleerkrachten aanwezig.

Let op: In de kerstvakantie is er ook noodopvang mogelijk. Daarvoor dient u de website van de Gemeente Heerlen te raadplegen.

Mocht onze school eerder dan 18 januari 2021 openenzullen wij u dat uiteraard z.s.m. laten weten!

 

Met vriendelijke groeten,

Team OBS de Droomboom