Beste ouder(s), verzorger(s),

Net als velen van u hebben we gisteravond naar de toespraak van de minister-president geluisterd. Hierin werd aangekondigd wat ons in de loop van de dag via media al bereikte. De basisscholen gaan vanaf morgen woensdag 16 december dicht. Dus vandaag dinsdag de 15e was voorlopig de laatste schooldag. Deze sluiting duurt, voor zover we nu weten, tot en met zondag 17 januari.

Dat betekent ook dat het onderwijs (weer) op een andere manier moet worden vormgegeven. Dat doen we als volgt:

Alle kinderen (van groep 1 t/m 8) krijgen werk(jes) mee op papier dat ze dan in de periode tot 17 januari kunnen maken. Elke groep/leerkracht maakt ook afspraken over hoe ze de kinderen daar waar het kan online zullen helpen om bijv. instructie te geven of leerlingen te helpen die vragen hebben. Dat kan via MS teams voor de hogere groepen (groep 5 t/m 8) en dat kan via mail, telefoon of via een elektronische weg in de andere groepen.

Behalve papieren werk- en leerboeken zullen ook de digitale kanalen opengesteld worden. Alle kinderen krijgen daarom hun inlogcode mee om met Gynzykids te werken. De mailadressen van leerkrachten vindt u op onze website voor het geval u vragen heeft. Op de website van school vindt u ook de yurlspagina met leerzame opdrachten voor de kinderen.

We willen u vragen correct met de meegegeven werken en boeken om te gaan. In de vorige lockdown zijn veel boeken en zelfs Chromebooks niet in de gewenste vorm teruggekomen en dat is een kostbaar verhaal. Deze periode geven we geen Chromebooks mee. Dit omdat we nu papieren huiswerk kunnen meegeven.

Het staat u vrij om in geval van vragen contact op te nemen met de leerkracht(en) via de mail. Bedenk wel dat ook zij vakantie hebben en in de periode 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 niet meteen kunnen en zullen reageren op vragen.

Verder zullen wij als school noodopvang verzorgen. Elke dag roosteren we twee leerkrachten in die kinderen van ouders in vitale en cruciale beroepen opvangen. Graag hadden we wel via mail (ron.vanmierlo@movare.nl) geweten op welke kinderen we moeten rekenen. Dit is vooralsnog op de Droomboom zelf. Hoe het na de kerstvakantie is geregeld (op school of centraal) zullen we u te zijner tijd laten weten.

De opvang geldt voor de periode woensdag 16 t/m vrijdag 18 december. Op de woensdag tot half 1 en op de vrijdag tot 12 uur. In de kerstvakantie is er geen noodopvang. Indien dit wel nodig is kunt u het beste de site van de gemeente Heerlen raadplegen net als in de vorige lockdown-periode.

In de periode 4 t/m 8 januari 2021 en 11 t/m 15 januari 2021 is er ook opvang. Op woensdagen tot half 1 en vrijdagen tot 12 uur.

Als kinderen vandaag niet op school zijn geweest, zullen we ervoor zorgen dat hun werk thuis wordt afgegeven. Verder ook het verzoek het werk over de gehele periode te verspreiden en niet alles in 1 week te laten maken. De kids hebben deels ook vakantie.

We snappen dat we weer veel van u gaan vragen bij dit thuisonderwijs. We rekenen op u, het is in het belang van de leerlingen dat u hen helpt en ruimte geeft om hun werk te kunnen maken. Onderwijs is en blijft belangrijk. Voor wat het waard is fijne feestdagen. Maak er het beste van.

Team OBS de Droomboom