Beste ouders/verzorgers,

 

Afgelopen week heeft ons bestuur de Corona maatregelen rondom scholen weer stevig aangetrokken. Dat betekent een en ander zeker voor leerkrachten maar dientengevolge ook voor u als ouder.

  • Van leerkrachten wordt verwacht dat ze na school meteen naar huis gaan en niet meer samen mogen overleggen, bespreken etc.. Dat betekent als u een gesprek met een leerkracht heeft of wilt dat dit op een digitale manier moet. Bellen kan natuurlijk wel. Is het echt voor de voortgang noodzakelijk dat het fysiek nodig is, moet dit afgestemd worden met de directie. Die moet dit vervolgens weer afstemmen met het bestuur.
  • Gesprekken die de voortgang belemmeren (zeker inzake zorg) proberen we zoveel als mogelijk wel in te plannen. Wij nemen contact met u op als dit aan de orde is. In de meeste gevallen zullen dit juf Linda of juf Marjon zijn.
  • Er mogen geen activiteiten van de ouderraad worden gehouden voor, tijdens of na schooltijd. De Halloweenactiviteit zal dan ook naar alle waarschijnlijkheid niet doorgaan. Over andere activiteiten zullen wij u te zijner tijd berichten.
  • Er mogen ook geen vrijwilligers of ouders gedurende schooltijd in het gebouw aanwezig zijn.
  • Clubs en organisaties die na school activiteiten hebben mogen wel doorgaan (bijv worstelen) maar er mogen dan geen volwassenen (ouders) in het gebouw.

 

Deze maatregelen zijn door Movare verstrekt tot nader order. Het maakt alles er niet makkelijker op maar in het belang van ons aller gezondheid vinden we het wel belangrijk er samen rekening mee te houden. Movare wil het risico vermijden dat er teveel leerkrachten ziek worden en er lesuitval hierdoor ontstaat.

 

Ten aanzien van de ouderbijdrage. Deze druppelt al langzaam binnen. Nu er activiteiten zullen uitvallen vragen wij u toch deze bijdrage volledig te voldoen. Achteraf zullen we die eventueel niet uitgevoerde activiteiten aan iedereen die wel betaald heeft terug betalen. Net als vorig jaar met de schoolreis. Het is makkelijker achteraf dit administratief te verwerken dan vooraf alles bij te houden.

 

In de brief van de ouderbijdrage stond niet expliciet vermeld dat er geen schoolreis is dit jaar.

Naar aanleiding van de uitslag van de enquete over het schoolreisje hebben we helaas moeten besluiten dit jaar geen schoolreisje te organiseren. Wel zullen we allerlei leuke activiteiten houden in de laatste schoolweek (als corona het toelaat).

 

Tot zover.

Namens het team,

Ron van Mierlo, directeur