Beste ouders/verzorgers

De schoolsluiting gaat zijn tweede week in. We hopen natuurlijk dat u de eerste week goed en gezond bent doorgekomen.

Nu de tweede week aanbreekt willen we u een update sturen. Een update van nieuws, van ideeën, van (t)huiswerk.

We merken wel dat ondanks alle berichten van vorige week nog minder dan de helft van de kinderen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om thuis aan schoolwerk te werken.

Dat kan meerdere redenen hebben:

  1. Er zijn technische problemen met wachtwoorden, inlog etc.. Daarvoor kunt u contact opnemen met de leerkrachten: danielle.eggen@movare.nllynn.bejas@movare.nl
  2. Als er geen of onvoldoende pc’ s, laptops of Ipads aanwezig zijn thuis kunt u contact opnemen met de eigen leerkracht, het emailadres heeft u gekregen in het wachtwoordmailtje vorige week, om een huiswerkpakket te krijgen. Als u dat pakket komt afhalen dient dat op afspraak te gebeuren, een en ander wordt dan aan de voordeur van school afgegeven.

 

Ook als school nemen we de maatregelen van de overheid serieus en zijn elke dag twee leerkrachten op school om de opvang van kinderen met ouders in vitale beroepen te verzorgen. De kinderen die naar deze opvang komen (tussen de 4 en 6 leerlingen) dienen aan de deur ‘ overgedragen’ te worden.

Vanaf woensdag is er weer op besluit van ons bestuur centrale opvang op OBS de Tovercirkel op de Benzenraderweg 270 te Heerlen. Hierover morgen meer info.

De reden dat we nog geen online lessen aanbieden is dat ons systeem nog niet capaciteit genoeg heeft en we willen niet dat de ene klas dit wel krijgt en de andere klas niet. Enkele leerkrachten zijn dit vandaag aan het uitproberen. Leerkrachten moeten ook zo veel mogelijk thuis blijven om besmetting te voorkomen.

Wel kunt u ons helpen door uw kinderen (digitaal of per telefoon) contact te laten zoeken met klasgenootjes of vriendjes/vriendinnetjes van school om hen te attenderen op de huiswerkmogelijkheid. Soms is taal een barriere dus daar zouden we het nog meer op prijs stellen.

In de bijlage vind u weer een aantal opdrachten, ideeën en links om kinderen aan het werk te krijgen. Dat is echter een taak van u als ouder/verzorger, we rekenen op u net zoals u de rest van het schooljaar op ons kunt rekenen.

Succes

Hieronder vindt u een link naar een lespakket van groep 1/2 en opdracht voor groep 7.

Lespakket groep 1/2 

Werkstuk groep 7

Namens team OBS de Droomboom

Ron van Mierlo, directeur