Beste ouders

Afgelopen maandagavond was een ouderavond betreffende ons leerplan (KiVa) met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Wij willen pesten en pestgedrag stevig aanpakken door kinderen en ouders te laten inzien dat zij hier een steentje aan kunnen bijdragen

Een opkomst van bijna 60 ouders. Daar waren we heel blij mee. Nog mooier hadden we het gevonden als er 250 ouders waren geweest.

Op deze avond werd door Loek Schoenmakers, onze KiVa begeleider,  een inleiding gegeven wat KiVA is en hoe het momenteel op school wordt ingezet. 

Daarna werden aan de hand van praktische opdrachten voorbeelden gegeven van de lessen in de klas.

De belangrijkste boodschap van de avond was, zeker wat het de aanwezigen betreft, dat we het samen moeten doen. Elkaar als ‘opvoeders’ moeten steunen en vertrouwen in elkaar, de werkvormen en onze kinderen moeten hebben. Maar ook dat het geen kwestie is van weken maar eerder maanden en wellicht jaren eer het KiVa gedachtengoed voor iedereen de basis is.

Namens het team

Ron van Mierlo, directeur