Jo Budie draagt functie over aan Ron van Mierlo begin volgend schooljaar.

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,

De heer Jo Budie heeft besloten om per 01-08-2019 zijn onderwijsloopbaan te beëindigen in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Na een zorgvuldig doorlopen traject en verkregen positief advies van de MR heeft het College van Bestuur besloten de heer Ron van Mierlo met ingang van 01-08-2019 te benoemen tot directeur van OBS de Droomboom. Hij is op dit moment directeur van basisscholencluster Heel en Beegden.

Te zijner tijd zal er vanzelfsprekend op gepaste wijze afscheid van Jo Budie genomen worden. Informatie hierover volgt later.

Met vriendelijke groet,

namens het College van Bestuur,

Ryszard Kruszel (voorzitter)