Heerlen, 11 januari 2019.

 

Beste ouders, verzorgers,

 

De begrafenis van Michel Quaedackers zal plaatsvinden op dinsdag 15 januari 2019.

De rouwdienst zal worden gehouden om 12.00 uur in de Heilig Hart van Jezuskerk te Schandelen.

De crematie zal aansluitend in besloten kring plaatsvinden.

Namens alle betrokkenen bij onze school is er een blijk van medeleven gestuurd aan de familie.

Bij de uitvaart zullen namens de school teamleden aanwezig zijn, naast ouders van de ouderraad en vertegenwoordigers van ons bestuur.

Wij denken dat het ook goed is, dat kinderen uit de groep(en) van de kinderen Quaedackers, die dat willen er bij kunnen zijn om hun klasgenootje te laten zien dat zij meeleven. Om begrijpelijke redenen moeten zij dan wel onder begeleiding van een ouder naar de plechtigheid gaan. Deze kinderen kunnen dan om 11.30 uur uit school gehaald worden.

Na de dienst kunt u als u dit wenselijk vindt uw kind weer naar school brengen.

U hoeft voor deze gelegenheid geen verlof aan te vragen. Wel stellen wij het op prijs, dat u aangeeft, of u uw kind komt halen.

Wij kunnen ons ook voorstellen dat kinderen er niet naar toe willen om uiteenlopende redenen of dat er geen begeleiding van ouders bij kan zijn. Deze kinderen kunnen gewoon op school blijven, alwaar opvang geregeld is.

Wij hopen op deze manier als ‘school’ onze betrokkenheid met elkaar te laten blijken en de familie Quaedackers tot steun te zijn zoveel als mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Team OBS de Droomboom