Heerlen, 30 oktober 2018

 

Geachte ouders/verzorgers en kinderen,

Vandaag werd er door beide wijkagenten (waarmee we als school nauw samenwerken) toegezien op het verkeersgedrag en de veiligheid om de school, specifiek in de Eindhovenstraat en Amsterdamstraat.

Fijn, om te zien dat de ouders die hun kind per auto naar school brengen rustig rijden en zich aan de gewenste (en geldende) verkeersveiligheidsregels houden. Heel belangrijk op de drukke momenten voor en na school. Ons advies blijft: loop met uw kind naar school. Dan leert uw kind het best omgaan met verkeerssituatie.

Nog kort enkele veiligheidstips:

Parkeer uw auto correct in de parkeervakken en laat uw kind altijd aan de “stoepkant” uit- of instappen. Er rijden altijd auto’s af en aan. De straatkant is dan niet echt veilig.

Leer uw kind goed uit te kijken en begeleid het oversteken van de straat (dit geldt voor de aan de kant van de kerk geparkeerde auto’s).

Stop zo min mogelijk op de rijbaan (kan niet altijd, want soms zijn alle parkeerplaatsen bezet), houd zo veel mogelijk rekening met het doorgaande verkeer.

Laten we samen zorgen voor een veilige omgeving!

 

Met vriendelijke groet,

Team OBS de Droomboom