Elementor #1150

SNUF EN RAAI ONTMOETEN ELKAAR
 
Peuteropvang het Mieniebeestje en de onderbouw van OBS De Droomboom zijn het nieuwe schooljaar gestart met een impuls te geven aan de VVE-methode.
Peuteropvang het Mieniebeestje gaat invulling geven aan het bronnenboek Speelplezier naast het bronnenboek Piramide met een hoofdrol voor konijn Snuf.
De onderbouw van OBS De Droomboom is gestart met de methode Kleuterplein met een hoofdrol voor Raai de Kraai.
Beide partijen hopen door deze impuls meer toe te komen aan het ‘verbreden en verdiepen’.
Door deze invulling is de doorgaande lijn zichtbaar middels: ruimte voor eigen invulling, opbouwende leerlijnen, een duidelijk lesdoel, eerst herhalen en daarna uitbreiden, inspirerende hoeken en spelend leren.
Snuf en Raai hebben elkaar ontmoet en hebben afgesproken elkaar te bezoeken en elkaar te schrijven.