“De wereld bestaat niet uit vakken, de wereld hangt samen”

Lars Goertzen (39) zet de boel op zijn kop met ‘Missie naar Mars’. Waar scholen traditioneel werken met vakken, is zijn project vakoverstijgend. Met subsidie en begeleiding vanuit het LerarenOntwikkelFonds (LOF) laat Lars leerlingen onderzoekend en ontwerpend leren.

Lars Goertzen, De Droomboom, po
‘Missie naar Mars’
coach: Kyra Doek
subsidiebedrag: €37.142,60, gestart: 2017

Een jaar voordat Lars begon met zijn LOF-project, ronde hij een master Leren en Innoveren af. Toen hij een poster van het LOF zag, viel alles samen. “Na mijn master, die draaide om het neerzetten van innovatie binnen een organisatie, had ik enorm veel ideeën. Er wordt vaak gezegd: ‘droom groot, denk groot en maak dan kleine stapjes’. Mijn LOF-aanvraag was een grote droom maar door de opleiding heb ik geleerd het klein aan te pakken om zo iets duurzaams neer te zetten”, aldus Lars. Hij tipt ook meteen leraren met LOF-ambities: “Heb je een tof idee? Begin aan de rand van het bos; begin klein en ga op zoek naar mensen die het idee zien zitten. Die kunnen dan de ‘ambassadeurs’ van je verhaal zijn.”

De missie van Lars

Op de Heerlense basisschool De Droomboom werd enkel gewerkt vanuit een (leerstof-) jaarklassensysteem. “De leraren, inclusief ikzelf, zijn gewend de boeken open te slaan en aardrijkskundeles en geschiedenisles te geven. We geven wereldoriëntatie jarenlang traditioneel vanuit aardrijkskunde, biologie, etc. Ik had voor ogen om hier verbinding in te zoeken. De wereld bestaat niet uit vakken, de wereld hangt samen. Dus waarom geven we het als losse vakken?

Missie naar Mars

Lars heeft zijn idee voor onderwijsverbetering omgezet naar een thema waar hij zelf in geïnteresseerd is. “Ruimte heeft mij van kinds af aan enorm aangetrokken. Als het goed is staan er in 2035 mensen op Mars en dat ga ik gewoon meemaken!”, zegt hij enthousiast. “Voor mijn leerlingen is het straks de normaalste zaak van de wereld. Een missie naar Mars is geen science fiction meer; het is realiteit, het is science.”

Momenteel werken ongeveer zestig bovenbouwleerlingen bij Lars op school aan Missie naar Mars. Lars geeft les aan groep 7, zijn collega aan groep 8. Per klas worden zeven teams gevormd, bestaande uit ongeveer vier leerlingen, met verschillende taken. Doel: het koloniseren van de rode planeet. Een missie duurt ongeveer acht schoolweken waarin ieder groepje twee keer een onderzoek doet. Kinderen kunnen er ook voor kiezen één onderzoek te doen en daar een ontwerp aan te koppelen.

“Het ene team gaat over de energievoorziening terwijl een ander team zich bezighoudt met voeding”, legt Lars uit. “Team energie kreeg de vraag ‘hoe kunnen wij op Mars op de meest efficiënte manier energie opwekken’. Ze kwamen erachter dat ze met grote velden zonnepanelen wilden gaan werken. Het kan flink waaien op Mars waardoor er zand op de zonnepanelen komt; dat was een probleem. Hun vervolgtraject was een ontwerp: een systeem om de panelen te kantelen waardoor je het zand eraf laat vallen. Ze gingen dus heel specifiek, vanuit hun eerste onderzoek, naar een ontwerp toe. Ieder team doorloopt dat proces waarna de missie wordt afgesloten met een eindexpositie. Teams laten zien wat ze geleerd hebben, ontworpen hebben en waar ze tegenaan liepen. Mensen van binnen en buiten de school worden hiervoor uitgenodigd.”

Daarnaast schrijven leerlingen blogs en voeren zij tussenopdrachten uit, zogenaamde quests. “Een quest kan zijn: ‘formuleer een onderzoeksvraag’. We hebben het in fases gehakt om houvast te bieden. Maar binnen zo’n quest hebben leerlingen volledige autonomie om zelf te sturen. We zijn niet aan het lesgeven maar aan het coachen.”

Wilt u de rest van dit mooie artikel ook lezen klik dan HIER