Onderwerp: staking primair onderwijs op 13 april

14 maart 2018

 

Beste ouders / verzorgers,

 

Zoals u wellicht al heeft gelezen of gehoord, gaan de stakingsacties in het basisonderwijs ook in 2018 door. Verschil ten opzichte van de vorige stakingen is dat er in 2018 gerouleerd wordt tussen de provincies. Op 14 maart staken de leraren in Utrecht, Flevoland, Noord-Holland. Het estafettestokje wordt dan overgedragen aan Limburg en Brabant, die op vrijdag 13 april gaan staken.

MOVARE ondersteunt deze staking, samen met de andere schoolbesturen van Zuid-Limburg.

 

Wat betekent de dag staking?

  • Alle scholen van MOVARE gaan dicht, zowel de reguliere basisscholen als de (V)SO/SBO-scholen.
  • De school is deze dag dicht voor álle kinderen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. U kunt uw kind(eren) deze dag dus niet naar school brengen.
  • De wettelijke verplichte onderwijstijd komt niet in het gedrang door de staking op 13 april 2018.

 

De toekomst van de kinderen

We blijven de actie steunen voor de toekomst van uw en onze kinderen. Wij hopen dat voor u als ouders hetzelfde geldt. De kwaliteit van onderwijs staat zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort. De acties voor het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen zijn broodnodig om het beroep van leerkracht PO voor de zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. Het is daarom hoognodig dat het kabinet in het onderwijs investeert.

 

Werkdrukakkoord

Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor elke school er naar rato volgend jaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting.

Op het gebied van het salaris komt de regering nog lang niet tegemoet aan de gestelde eis van 900 miljoen euro. Slechts 240 miljoen euro is beschikbaar gesteld. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het PO aantrekkelijker te maken.

 

Tekort aan leerkrachten

Het is niet vanzelfsprekend dat dit bedrag kan worden ingezet om een extra leerkracht aan te stellen.

Belangrijker echter is: die leerkrachten zijn er gewoonweg niet!

We hebben er op onze scholen dagelijks mee te maken. Het is steeds moeilijker om vervangingen in te vullen. Leerkrachten die we onlangs hebben geworven om vervangingen op te vangen, worden veelal ingezet voor langdurige vervangingen. Teams doen er alles aan om de groepen van hun zieke collega’s op te vangen. Desondanks komt het helaas voor dat groepen leerlingen thuis moeten blijven.

 

 

We staan niet stil

MOVARE werft structureel nieuwe leerkrachten. Maar goed gekwalificeerd personeel is moeilijk te vinden. Samen met de Nieuwste Pabo en de schoolbesturen in Limburg zetten we in op werving van scholieren voor de Nieuwste Pabo (levert op langere termijn nieuwe gekwalificeerde leerkrachten op), maar ook zetten we in op het aanbieden van een verkorte opleiding op de Nieuwste Pabo voor herintreders en zij-instromers (levert op korte termijn nieuwe leerkrachten op). Samen staan we sterker!

 

In de bijgevoegde flyer, opgesteld door PO in actie, leest u meer over de staking en leest u reacties van leerkrachten en ouders op de stakingsacties. Zeker de moeite waard!

 

Mocht u vragen hebben over de staking, dan kunt u terecht bij de leidinggevende van de school van uw kind(eren). Meer informatie over deze actie vindt u op de website: www.pofront.nl.

 

 

Met vriendelijke groeten,

namens het team van OBS de Droomboom

en mede namens het College van Bestuur

van Onderwijsstichting MOVARE,

 

Jo Budie

directeur