12 December staking

 

Onderwerp: mogelijke staking op 12 december                                                                  21 november 2017

Beste ouders / verzorgers,

Wellicht heeft u via de media gehoord dat er waarschijnlijk weer acties komen in het primair onderwijs. Tijdens de onderwijsstaking op 5 oktober 2017 zijn verschillende beloftes gedaan door het nieuwe kabinet richting het onderwijs. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Daarom is het plan om op 12 december weer te gaan staken voor een hoger salaris en een verlaging van de werkdruk. De schoolbesturen in Zuid-Limburg ondersteunen deze staking. In deze brief geven wij u meer informatie.

PO-front eist 1,4 miljard van het kabinet

De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de nieuwe minister voor Onderwijs, Arie Slob. Zij hebben daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van minister Slob op de vraag of het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking. Zie voor meer info: www.pofront.nl

Toekomst van uw kind

Wij zien de grote loyaliteit van onze leerkrachten richting de leerlingen, maar we begrijpen ook dat acties voor het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen broodnodig zijn om het beroep van leerkracht PO voor de zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. De gezamenlijke besturen in Zuid-Limburg steunen daarom deze stakingsactie van het personeel. Wij hopen dat voor u als ouders hetzelfde geldt. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen.

Wat betekent dit voor uw school?

We gaan op korte termijn bekijken of het personeel op uw school meedoet aan de eventuele staking op 12 december. Op basis daarvan blijft de school op 12 december open of gaat de school dicht.               Zodra duidelijk is of de staking doorgaat, ontvangt u daarover een bericht.

We adviseren u om nu al maatregelen te nemen voor de opvang van uw kind(eren) op 12 december. Dan heeft u een oplossing als het schoolpersoneel gaat staken.

We houden u de komende tijd op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

namens het team van OBS de Droomboom

en mede namens het College van Bestuur van Onderwijsstichting MOVARE,

 

Jo Budie, directeur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *