Beste ouders/verzorgers,

Jaarplanning schooljaar 2017/2018

De data van de meeste festiviteiten van dit schooljaar staan al vast, wij delen deze graag met u zodat u hier al rekening mee kan houden. De exacte tijdstippen en invulling volgt t.z.t.

HEEFT U DE OUDERBIJDRAGE NOG NIET BETAALD KAN DIT TOT UITERLIJK 24-11-2017 A.S. OP REKENING: NL45 INGB 0003 3573 50 T.N.V. OBS DE DROOMBOOM O.V.V. NAAM KIND/GROEP.

CASH BETALEN KAN IN DE AULA OP:

WOENSDAG 22/11 OM 08:30 & DONDERDAG 23/11 OM 14:00.

BETAALT U NIET, ONTVANGT UW KIND GEEN SINTERKLAAS ATTENTIE EN/OF ANDERE ZAKEN DIE VANUIT DE OUDERBIJDRAGE BETAALD WORDEN.

Heeft u een aanvraag ingediend bij stichting Leergeld kom dan op deze 2 momenten naar de aula om de brief te overhandigen zodat wij deze kunnen verwerken.

Vriendelijke groeten,

Ouderraad OBS De Droomboom