Woensdag 6 december 2017 hebben alle kinderen een vrije dag, omdat het team dan deelneemt aan een studiedag over schoolontwikkeling.

In de schoolgids en op de kalender is deze dag vermeld. Ook op de website en

in de nieuwsbrief kunt u dit nieuws  lezen.

 

Nogmaals: Woensdag 6 december 2017 is de school dicht!