Geachte ouders/verzorgers,

 

Wij willen u middels dit bericht op de hoogte stellen van een belangrijke, nieuwe afspraak op schoolniveau wat betreft het weglopen van leerlingen tijdens lesuren. Gezien de gebeurtenissen van afgelopen weken hebben wij gezamenlijk met het bestuur (Movare) een beslissing genomen.

Het weglopen (van het veldje of van het schoolplein) tijdens lesuren (ook pauzes) wordt gezien als het niet gehoor geven aan het gezag van de leerkracht. Deze actie mag dan ook ten alle tijden niet goedgekeurd worden. Wij gaan er van uit dat ook u als ouder/verzorger hierover hetzelfde denkt.

De huidige afspraak is: loopt een leerling weg, dan worden allereerst ouders telefonisch geïnformeerd. Is de leerling nog niet thuis aangekomen zijn wij verplicht de politie hiervan op de hoogte te brengen. De betreffende leerling blijft een week lang tijdens alle pauzes binnen. Deze maatregel is vanaf 2 juni ingevoerd.

Wij hopen u voldoende te hebben ingelicht.

 

Met vriendelijke groet,

Team OBS de Droomboom