18 augustus 2016

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school kent een eigen medezeggenschapsraad (M.R.), welke is samengesteld uit leden van het personeel en ouders. De vertegenwoordigers van de oudergeleding van de M.R. worden door en uit ouders gekozen. De personeelsgeleding wordt gekozen uit het eigen personeel van school. De M.R. bespreekt schoolse zaken en beleidszaken, wil geïnformeerd zijn, bepaalt standpunten en doet voorstellen. Voor een aantal in het reglement aangegeven aangelegenheden heeft de M.R.-adviesrecht, voor een aantal andere zaken instemmingsrecht.

MR van OBS De Droomboom

Het eerste jaar van OBS De Droomboom is een overgangsjaar voor de MR. Deze zal gedurende dat jaar bestaan uit alle leden van de MR-en van ’t Pannesjop en Theo Thijssen. Aan het einde van het jaar worden er verkiezingen uitgeschreven voor het werven van nieuwe leden en zal er een schema van aftreden voor de oude leden in werking treden.

Leden namens het team

NaamRol
Ron KrewinkelVoorzitter
Danielle EggenVoorzitter
Lynn BejasLid
Marjon HendriksLid
Philomeen HendriksLid

Leden namens de ouders

NaamRol
Patricia Kölker Secretaris
Eric TheunissenSecretaris
Jamila AmarirLid
Rolijn GerritsLid
Tom HendrixLid

De gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies of verleent instemming over school overstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht.